SYSTEM  INFORMACJI  o  BADANIACH  ROLNICZYCH  –  SIBROL

 

System Informacji o Badaniach Rolniczych powstał na mocy międzyresortowego porozumienia zawartego w 1994 r. Istotnym elementem systemu była i jest baza danych tworzona przez jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 1995 r.) oraz placówki naukowe II Wydziału PAN i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

SIBROL jest systemem rozproszonym tworzonym obecnie przez 18 instytucji naukowych. W bazie gromadzone są informacje o wynikach badań naukowych i prac rozwojowych z dziedziny rolnictwa. Baza SIBROL jest aktualizowana raz w roku po zakończeniu rozliczeń zadań realizowanych przez instytucje naukowe w poprzednim roku.

Baza SIBROL zawiera (stan na 31.12.2014 r.) 58380 rekordów – w tym 13574 opisy prac naukowych i rozwojowych realizowanych w latach 1995-2013.

    Opisy prac w bazie SIBROL składają się co najmniej z 2 rekordów: tzw. rekordu projektu, czyli pracy rozpoczętej i jednego - w przypadku prac o okresie realizacji do jednego roku - rekordu sprawozdania końcowego. Opisy wieloletnich badań naukowych lub prac rozwojowych obejmują rekord projektu oraz rekordy sprawozdań rocznych i sprawozdanie końcowe.

 

Charakterystyka bazy
Zakres tematyczny:
rolnictwo, przemysł spożywczy, leśnictwo, rybactwo, rybołówstwo morskie, ekonomika rolnictwa, ochrona środowiska, upowszechnianie wiedzy rolniczej
Zawartość bazy:
opisy (bibliograficzne i faktograficzne) badań naukowych i prac rozwojowych oraz rekordy autorów badań i instytucji, w których są one wykonywane
Zasięg chronologiczny:
badania naukowe i prace rozwojowe wykonywane w Polsce od 1995 roku

 

Uprzejmie prosimy użytkowników bazy o zgłaszanie ewentualnych uwag dotyczących bazy danych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Instytucje współpracujące z CBR przy tworzeniu bazy SIBROL:
  • Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN