czwartek, 01 luty 2018 10:54

Inauguracja projektu „Odpoczywaj na wsi”

W środę (31 stycznia), w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Odpoczywaj na wsi”, prezentująca nie tylko plany, ale także efekty projektu w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017.

Gości przybyłych na konferencję przywitał gospodarz miejsca, Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej, Zbigniew Filipkowski, który przedstawił krótką historię gmachu, dawnej siedziby Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, w którym mieści się obecnie Centralna Biblioteka Rolnicza i powiedział, że Biblioteka stara się nawiązywać do chlubnych tradycji tej instytucji.

W tym roku realizacja projektu pod hasłem „Odpoczywaj na wsi” została zaplanowana na jeszcze szerszą niż było to w latach poprzednich. Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rafał Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Dariusz Rogowski, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Robert Andrzejczyk oraz Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej, Wiesław Czerniec, przedstawili zadania jakie stawiają sobie pomysłodawcy tego przedsięwzięcia w roku 2018 i latach następnych.

„Odpoczywaj na wsi” to platforma zintegrowanych działań skupiająca podmioty publiczne, w tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polską Organizację Turystyczną, Polską Federację Turystyki Wiejskiej oraz wszystkie podmioty zaangażowane w popularyzację turystyki wiejskiej. Jest to pierwsza z 9 konferencji, które odbędą się w 2018 roku w całym kraju, a zorganizowane zostaną przy współpracy z lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi organizacjami zajmującymi się agroturystyką. Ta dziedzina turystyki rozwija się dynamicznie, w Polsce jest już ponad 8500 gospodarstw agroturystycznych, które dysponują ponad 93 000 miejsc noclegowych − powiedział Podsekretarz Stanu, Rafał Romanowski.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały referaty i prezentacje obejmujące zagadnienia związane z agroturystyką i turystyką wiejską:

  • Turystyczny potencjał obszarów wiejskich
  • Partnerstwo w działaniach na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej
  • Działania Polskiej Organizacji Turystycznej z zakresu promocji turystyki na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem idei konsorcjum produktowego
  • Prezentacja projektu „Odpoczywaj na wsi” realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 oraz 2018-2020
  • Liderzy wiejscy czynnikiem rozwoju turystyki na obszarach wiejskich
  • Prezentacje potencjału turystycznego polskiej wsi ze szczególnym uwzględnieniem regionów Małopolski, Lubelszczyzny, Zachodniopomorskiego, Pomorza i Kaszub Lubuskiego i Mazowsza.

Konferencji towarzyszyła Giełda Dobrych Praktyk przedstawiająca najciekawsze oferty turystyki wiejskiej i agroturystyki.

Czytany 2297 razy