poniedziałek, 11 grudzień 2017 15:24

Posiedzenie Rady Bibliotecznej nowej kadencji na lata 2017 -2021

 

08.12.2017 r. w Sali Odczytowej CBR odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Bibliotecznej nowej kadencji na lata 2017 – 2021 - organu opiniującego pracę Biblioteki.

Posiedzenie Rady rozpoczął dyrektor Biblioteki Zbigniew Filipkowski, który przywitał wszystkich przybyłych i przedstawił krotką historię placówki. Następnie podziękował nowym członkom Rady za wyrażenie zgody na udział w jej pracach i uroczyście wręczył powołania członkom Rady na kadencję 2017 -2021.

W składzie Rady znaleźli się:
Dobromiła Anhalt- zastępca dyrektora ds. zasobów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Elżbieta Dziuk – Renik - były pracownik Biblioteki, specjalista ds. informacji i współpracy z zagranicą; Robert Jakubik - MRiRW, Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, zastępca dyrektora ds. oświaty rolniczej; Leszek Koleśnik - Biuro Prasowe MRiRW; Dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej; Ewa Potrzebnicka - Pełnomocnik Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego; Marian Sołobodowski - folklorysta, regionalista, kolekcjoner, były pracownik Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; Iwona Wądołowska - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach oraz Prof. UKSW dr hab. Rafał Wiśniewski - dyrektor Narodowego Centrum Kultury. W dalszej kolejności Rada zatwierdziła Regulamin, wybrała przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczącym Rady został dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, a sekretarzem - Iwona Wądołowska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach. Przewodniczący Rady dr Tomasz Makowski w swoim wystąpieniu powiedział, że czteroletnia kadencja jest optymalna na poznanie pracy Biblioteki i podkreślił, że członkowie Rady są otwarci na spotkania z dyrekcją i pracownikami placówki i dyskusji o jej problemach.

Następnie dyrektor Zbigniew Filipkowski przedstawił członkom Rady wicedyrektora Biblioteki oraz kierowników poszczególnych pracowni. Wicedyrektor Andrzej Bieńkowski przedstawił pokrótce plany pracy placówki na najbliższe lata, a kierownicy zapoznali członków Rady z zakresem prac swoich pracowni. Posiedzenie Rady zamknął przewodniczący, dr Tomasz Makowski, który – nawiązując do wystąpień poprzedników – stwierdził m.in., że bardzo ważna dla Biblioteki jest polityka gromadzenia i wprowadzenie całości zasobu do katalogu komputerowego.

Czytany 2770 razy