piątek, 01 wrzesień 2017 20:07

Zachęcamy do lektury „Urywki z pamiętników o powstaniu r. 1863”

logo UDSKiOR

 

Najnowsze wydawnictwo Centralnej Biblioteki Rolniczej, reprint z 1913 r.

pt. „Urywki z pamiętników o powstaniu r. 1863”,

został sfinansowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w kwocie 10 000 zł. Przedruk został wykonany w technice offsetowej, w nakładzie 500 egzemplarzy.

 

 

Unikalna publikacja z 1913 r. została wydana po przeszło stu latach w formie reprintu. Wydawnictwo powstało w 50 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r. Jest to jedna z nielicznych publikacji o Powstaniu Styczniowym, która ukazała się przed 1914 r. Wydano ją we Lwowie, w jedynym zaborze cieszącym się względną autonomią. Wspomnienia powstańców opracowała dr Zofia Szybalska (1886-1945), członkini Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, którego nakładem ukazała się niniejsza publikacja. Książka składa się
z oryginalnych relacji uczestników Powstania Styczniowego. W pierwszym rozdziale zostały przybliżone okoliczności, w jakich doszło do wybuchu Powstania. Drugi poświęcono kierownikom i ważniejszym postaciom Powstania. Rozdział trzeci dotyczy życia obozowego
i samego przebiegu Powstania. W czwartym jest mowa o najmłodszych uczestnikach Powstania. Kolejne dwa rozdziały poświęcono udziałowi chłopów i kobiet w Powstaniu. Siódmy dotyczy ostatnich chwil Powstania.

Celem wydania reprintu jest przypomnienie patriotycznej postawy i szlachetnego poświęcenia powstańców styczniowych, którzy stanęli do walki w obronie polskiej tożsamości narodowej.

Powstanie miało znaczący wpływ na dalsze losy Polski i drogę do niepodległości. Pomimo coraz częstszych prób jego przypominania, chociażby dzięki grupom rekonstrukcyjnym, nadal nie jest obecne w powszechnej świadomości Polaków. Publikacja „Urywki z pamiętników
o powstaniu r. 1863” to pozycja, której treść pozostanie aktualna ze względu na autentyzm przekazu uczestników Powstania Styczniowego. Od 1913 r. książka nie doczekała się wznowienia, wobec czego jest to dzieło trudno dostępne. Pozycja ta jest niezwykle cenna ze względu na swój poznawczy charakter oraz wymowę źródeł historycznych. Wspomnienia powstańców mają wymiar ponadczasowy, a przesłanie z nich wynikające pozostaje istotnym elementem współczesnego wychowania patriotycznego. Znaczącym walorem książki jest prosty i zrozumiały styl. Dynamika relacji nie pozwala oderwać się od opisywanych wydarzeń i zmusza do samodzielnego myślenia. Wspomnienia uczestników powstania pozwalają identyfikować się z nimi i sprawiają, że lata 1863-1864 nie wydają się tak odległe.

Czytany 2361 razy