piątek, 14 lipiec 2017 13:55

Wystawa "Polskie szkolnictwo rolnicze w czasach zaborów"

Zapraszamy na wystawę przed gmachem Biblioteki
"Polskie szkolnictwo rolnicze w czasach zaborów"

Centralna Biblioteka Rolnicza zaprasza na wystawę „Polskie szkolnictwo rolnicze w czasach zaborów”. Tematyka wystawy wpisuje się w obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, poprzez swój patriotyczny wydźwięk. Szkoły zakładane przez Polaków miały bowiem za zadanie nie tylko przekazywać młodzieży nauki w zakresie nowoczesnego rolnictwa i gospodarstwa, ale także uczyć patriotyzmu, przywiązania do tradycji narodowych i wartości chrześcijańskich.

Szkoły rolnicze prowadzone były na wysokim poziomie, niekiedy przewyższającym podobne szkoły w Europie, zakładane w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Na 20 planszach przedstawione zostały najważniejsze ośrodki, w których działały polskie szkoły rolnicze stopnia niższego i wyższego oraz Michał Oczapowski, patron Biblioteki i prekursor rozwoju nowoczesnego rolnictwa na ziemiach polskich. Plansze przedstawiają: Instytut Agronomiczny w Marymoncie, Klasy Rzemieślniczo-Zawodowe i Kursy Przemysłowo-Rolnicze Prowadzone w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Szkołę Handlową Rontalera w Warszawie, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach, Ludową Szkołę Rolniczą w Pszczelinie, Żeńską Szkołę Rolniczą i Męską Szkołę „Bratne” w Gołotczyźnie, Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach, Szkołę Rolniczą Niższego Rzędu w Sobieszynie-Brzozowej, Studium Rolnicze Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademia Rolnicza w Dublanach oraz Europejskie szkolnictwo rolnicze.
Wystawę można oglądać do 13 sierpnia.

Czytany 2411 razy