środa, 21 czerwiec 2017 14:33

Zapraszamy na wystawę "Profesor Tadeusz Mieczyński"

Centralna Biblioteka Rolnicza Oddział w Puławach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB
Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów oraz Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Puławach

zapraszają na wystawę
„Profesor Tadeusz Mieczyński (1888-1947)

W roku bieżącym mija 70-ta rocznica śmierci profesora Tadeusza Mieczyńskiego, człowieka, który konsekwentnie przez całe swoje życie wypełniał młodzieńczą przysięgę. Naukowca, który wniósł ogromny wkład pracy w rozwój polskiego gleboznawstwa.

Tadeusz Mieczyński - urodził się 17 sierpnia 1888 roku w Przeciszowie. Po ukończeniu gimnazjum uczył się w szkole Rontalera w Warszawie. W latach 1908-1910 studiował chemię na uniwersytecie we Fryburgu, gdzie uzyskał stopień doktora filozofii. Pracował w Instytucie Pasteura w Paryżu. Następnie na uniwersytecie we Fryburgu i na Akademii Rolniczej w Dublanach. Stopień inżyniera agronoma uzyskał w Akademii Pietrowsko - Razumowskiej w Moskwie. W latach 1915-1917 pracował w laboratorium gleboznawczym im. W. Dokuczajewa w Petersburgu.

Po powrocie do kraju rozpoczął pracę w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. W latach 1921-1947 pełnił funkcję kierownika Wydziału Gleboznawczego. W tym czasie przez siedem lat kierował również stacją meteorologiczną Instytutu , a w latach 1937- 1947 działem gleb mineralnych.
Dwukrotnie, w latach 1926-1928 oraz 1931-1934 pełnił funkcję dyrektora Instytutu.

Profesor był przede wszystkim gleboznawcą terenowym. Opracował metodykę badania gleb w polu oraz określania ich wartości użytkowej. W tym celu organizował zespoły do prac terenowych i dla pierwszego, utworzonego w 1923 r., zakupił z własnych oszczędności samochód.

W czasie okupacji, utrzymywał kontakty z władzami Polskiego Państwa Podziemnego, dla którego wraz ze współpracownikami kopiował mapy topograficzne.

Po wojnie od podstaw organizował pracę Wydziału Gleboznawczego. Od 1946 roku prowadził na szeroką skalę kursy dla pracowników gleboznawstwa terenowego.

Był członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych. Razem z prof. F. Terlikowskim i prof. J. Włodkiem założył w 1937 r. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze.

Na jego dorobek składa się ok. 50 publikacji, wśród których wymienić należy „Krótki podręcznik gleboznawstwa” oraz „Gleboznawstwo terenowe”.

Za pracę naukową w dziedzinie gleboznawstwa w 1928 r. otrzymał Krzyż Komandorski Polonia Restituta.

We wspomnieniach współpracowników pozostał jako człowiek niezwykle pracowity, oddany swojej pracy i życzliwy ludziom, znakomity gleboznawca i kartograf.
Zmarł 20 stycznia 1947 r. i został pochowany na cmentarzu we Włostowicach.

Wystawa zaprezentowana została 20 czerwca 2017 roku podczas konferencji „Zróżnicowanie warunków przyrodniczych produkcji rolniczej w Polsce w aspekcie wielofunkcyjnego rozwoju” organizowanej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB.

Wykorzystano eksponaty i dokumenty przekazane do Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG PIB przez panią prof. Annę Mieczyńską i panią prof. Marię Ruszkowską oraz ze zbiorów Centralnej Biblioteki Rolniczej Oddział w Puławach i Pracowni Historycznej IUNG PIB.

Wystawa czynna od poniedziałku do piątku, do 12 lipca 2017 roku, w godzinach pracy biblioteki.
Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy

 

Czytany 2373 razy