poniedziałek, 08 maj 2017 20:52

Konferencja i wystawy poświęcone Tadeuszowi Kościuszce

Centralna Biblioteka Rolnicza zaprasza na konferencję i wystawy poświęcone Tadeuszowi Kościuszce. 18 maja (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się konferencja „Tadeusz Kościuszko a sprawa chłopska” przygotowana we współpracy z Polską Fundacją Kościuszkowską i Muzeum Niepodległości.

Konferencji towarzyszyć będą dwie wystawy: „Tadeusz Kościuszko Mereczowszczyzna - Solura” oraz „Nowe portrety i wizerunki Tadeusza Kościuszki”.

Konferencja odbędzie się w Sali Odczytowej CBR przy Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie.

 

 

Program konferencji:

  • Dr Longina Ordon „Kwestia chłopska w Insurekcji Kościuszkowskiej, Powstaniach Listopadowym i Styczniowym”
  • Prof. dr hab. Izabella Rusinowa „Kwestia chłopska w broszurze: Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość”
  • Doktorant Adam Tyszkiewicz „Tadeusz Kościuszko - legenda polskiego Cyncynata”
  • Dr Leszek Marek Krześniak „Pierwsza na ziemiach polskich parobcza w Maciejowicach - praktyczna realizacja wskazań Tadeusza Kościuszki”
  • Dr Janusz Gmitruk oraz dr Tadeusz Skoczek „ Insurekcja Kościuszkowska i jej Naczelnik w legendzie, historiografii i sztuce”

Zapraszamy do oglądania wystaw: „Tadeusz Kościuszko Mereczowszczyzna - Solura” oraz „Nowe portrety i wizerunki Tadeusza Kościuszki” w holu CBR.

Wydarzenie objął Patronatem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel.

Czytany 4365 razy