wtorek, 28 marzec 2017 18:23

Posiedzenie Rady Bibliotecznej

27 marca 2017 r. w Sali Odczytowej CBR odbyło się doroczne posiedzenie organu opiniującego pracę Biblioteki - Rady Bibliotecznej.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni członkowie Rady Bibliotecznej, dyrekcja placówki oraz kierownicy komórek organizacyjnych CBR. Na posiedzeniu przedstawione zostało sprawozdanie za 2016 rok oraz plany na 2017 rok.

Dyrektor Biblioteki, Zbigniew Filipkowski zaprezentował część dotyczącą sprawozdania merytorycznego i zamierzeń w tym zakresie na kolejny rok. Główna księgowa Biblioteki, Anna Sikorska zapoznała uczestników posiedzenia ze sprawozdaniem finansowym. Szczegółowe informacje dotyczące pracy poszczególnych pracowni przedstawili kierownicy.

Sprawozdanie i plany zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków Rady, obecnych na posiedzeniu. W swoich wypowiedziach podkreślali uznanie dla dyrekcji i pracowników za ich dotychczasową pracę i planów, które mają być zrealizowane w najbliższych latach.

Czytany 3746 razy