sobota, 24 październik 2015 14:11

Zapraszamy na wystawę pt. "Sławomir Miklaszewski (1872-1949) - Wybitny polski gleboznawca"

Zapraszamy na wystawę pt. "Sławomir Miklaszewski (1872-1949) - Wybitny polski gleboznawca".

Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66
Wystawa czynna będzie do 30.11.2015 w godzinach otwarcia biblioteki
Wstęp wolny!

 

Sławomir Miklaszewski (1874-1949)  -  Gleboznawca

Urodził się w Augustowie. W 1895 r., po ukończeniu Gimnazjum Państwowego w Warszawie, rozpoczął studia na Oddziale Przyrodniczym Wydziału Fizyko-Matematycznego Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1899 r. uzyskał stopień kandydata nauk przyrodniczych. W 1902 r. objął posadę kierownika, pierwszej tego typu w Polsce, Pracowni Gleboznawczej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Prowadzona była przy współudziale Sekcji Rolnej Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. Miklaszewski kierował Pracownią także w latach 1906-1919, kiedy była własnością Sekcji Gleboznawczej Centralnego Towarzystwa Rolniczego. Od 1906 r. podjął badania gleb w różnych rejonach Królestwa          i Litwy. Efektem tych prac była kolorowa mapa gleboznawcza Królestwa Polskiego z 1907 r. W Sprawozdaniach z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Pamiętniku Fizjograficznym ogłosił blisko 70 prac zawierających wyniki analizy gleb. Po I wojnie światowej kontynuował prace kartograficzno-gleboznawcze, wykreślił 265 barwnych map szacunkowych różnych obszarów wiejskich i wydał szereg map, z których najcenniejsza była mapa Gleby Polski z 1927 r. i mapa gleb Litwy z 1924 r. Od 1919 r. związany był z Politechniką Warszawską. W pracach naukowych zajmował się problematyką kwasowości gleb i badaniem stosunków wodnych w glebie.        W okresie okupacji hitlerowskiej przebywał w Warszawie i zorganizował placówkę pod nazwą Kolumny Gleboznawcze, prowadzącą w latach 1943-44 prace w zakładach doświadczalnych. Po wojnie nie wrócił do pracy na Politechnice Warszawskiej, lecz z ramienia Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego rozpoczął badania gleb na terenie Ziem Zachodnich (1947). Był odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta. Zmarł 5 stycznia 1949 r. w Iłży.

Galeria Postaci Zasłużonych dla Polskiego Rolnictwa (Meritorium Agriculture), w ramach której powstała wystawa poświęcona pamięci prof. Stefana Moszczeńskiego, to projekt Centralnej Biblioteki Rolniczej zakładający prowadzenie otwartej galerii prezentującej osoby mające szczególne zasługi dla rozwoju polskiego rolnictwa, zwłaszcza nauk rolniczych i dziedzin pokrewnych, od czasów dawnych po współczesne. Przedsięwzięcie objął patronatem dr Marek Sawicki, Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi.

Polecamy również publikację: Sławomir Miklaszewski.Wybitny polski gleboznawca - Daniel Kamiński

Czytany 10884 razy