piątek, 24 kwiecień 2015 10:17

Konferencja "Innowacyjne technologie dla polskiego ogrodnictwa"

   23 kwietnia w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej (CBR) odbyła się ogólnopolska konferencja wdrożeniowa, pt. „Innowacyjne technologie dla polskiego ogrodnictwa”, zorganizowana przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Była to pierwsza z zaplanowanego na ten rok cyklu dwunastu konferencji organizowanych w CBR przez instytuty badawcze podległe resortowi rolnictwa.

   W konferencji uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr Marek Sawicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr Zofia Szalczyk, oraz blisko 300 uczestników reprezentujących naukę, gospodarkę i administrację związaną z rolnictwem.

Otwierając Konferencję szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że wybór tematu, jak i Instytutu Ogrodnictwa na organizatora pierwszej konferencji nie był przypadkowy, gdyż branża ogrodnicza to bardzo znaczący i intensywnie rozwijający się sektor naszego rolnictwa. Minister podkreślił, że odbywający się z inicjatywy podsekretarz stanu dr Zofii Szalczyk cykl konferencji wdrożeniowych realizowanych przez nadzorowane instytuty, ma na celu przybliżyć najważniejsze osiągnięcia badawcze szerszej opinii publicznej.

- Naukowcy ciężko pracują w zaciszu swoich laboratoriów, a nie wszyscy konsumenci zdają sobie sprawę z wagi ich pracy – podkreślił minister Sawicki.

   Zwrócił także uwagę na potrzebę utrzymania banku genów, który pozwoli, w razie takiej konieczności, szybko odtworzyć poszczególne gatunki czy odmiany. Jest to niezwykle ważne, gdyż nie mamy wpływu na nieprzewidziane zagrożenia ze strony zmian klimatycznych, ze sfery przechowalnictwa, czy też preferencji konsumentów.

   Minister podkreślił również znaczenie prac badawczych związanych z rozwojem rolnictwa ekologicznego.- Bardzo sobie cenię powracanie do naturalnych metod produkcji, do naturalnych metod ochrony roślin – powiedział szef resortu rolnictwa, zwracając jednocześnie uwagę, że według niego jesteśmy najlepiej przygotowani w Europie, do odpowiedzi na nowe zapotrzebowanie ze strony coraz bardziej wymagających konsumentów.

- Ta konferencja przyczyni się do lepszego postrzegania pracy naukowców, do lepszego zrozumienia znaczenia ich pracy przez konsumentów, ale także i przez polityków – zwrócił uwagę minister Marek Sawicki podkreślając, że ci ostatni powinni docenić tę rolę i zastanowić się nad zwiększeniem środków na badania, innowacje, postęp i na nowe rozwiązania w tym obszarze. Dotyczy to również systemu dostępu i oceny grantów, który ze względu na specyfikę produkcji rolnej, odbywającej się w znaczącej części pod gołym niebem, musi się różnić od systemu stosowanego w innych dziedzinach gospodarki.

Minister zaznaczył również, że sukcesy ostatnich lat związane ze wzrostem produkcji ogrodniczej, z wysoką jakością polskich owoców i warzyw, w znacznej mierze zawdzięczamy pracom prowadzonym w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach.

   W trakcie trwania obrad odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr. Marka Sawickiego, Dyrektora Instytutu Ogrodnictwa – prof. dr. hab. Franciszka Adamickiego oraz Prezesa Związku Sadowników RP, Posła na Sejm - Mirosława Maliszewskiego. 

 

Czytany 5295 razy