sobota, 28 marzec 2015 12:36

Posiedzenie Rady Bibliotecznej przy Centralnej Bibliotece Rolniczej (CBR)

26 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej – organu opiniującego pracę biblioteki. W posiedzeniu poza zaproszonymi członkami Rady Bibliotecznej wzięli także udział Dyrektorzy oraz kierownicy komórek organizacyjnych CBR. Głównymi punktami posiedzenia było zaopiniowanie sprawozdań za 2014 r. oraz planów na 2015 r. Członkowie Rady zapoznali się z ze sprawozdaniami oraz przekazali swoje uwagi i sugestie. Następnie Dyrektor CBR dr inż. Marek Cieśliński omówił najważniejsze plany i zamierzenia na najbliższy okres funkcjonowania biblioteki. Zaprezentowane plany dotyczyły wszystkich zakresów działalności biblioteki zarówno w wymiarze organizacyjnym jak i finansowym.
Zarówno rzetelność części sprawozdawczej oraz zasadność i ambitność części planistycznej spotkały się z bardzo życzliwym przyjęciem, czego wyrazem było ich pozytywnie zaopiniowane przez wszystkich, obecnych na posiedzeniu Członków Rady.
Korzystając z przedświątecznej atmosfery Pani Przewodnicząca mgr Elżbieta Stefańczyk, oraz Pan Dyrektor dr inż. Marek Cieśliński złożyli wszystkim uczestnikom spotkania serdeczne życzenia świąteczne.

Czytany 5735 razy