poniedziałek, 16 czerwiec 2014 16:05

Raport - "Monitoring rozwoju obszarów wiejskich"

17 czerwca odbyła się prezentacja wyników pierwszego, niezależnego projektu badawczego, który w kompleksowy sposób przedstawił poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce -

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I”.

Raport powstał pod auspicjami Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
W raporcie znalazły się odpowiedzi m.in. na pytania:
   -  które gminy w Polsce osiągają najwyższy, a które najniższy poziom rozwoju?
   -  jaki procent mieszkańców wsi ma realny związek z rolnictwem?
   -  kto najczęściej składa wnioski o dopłaty bezpośrednie?
   -  mieszkańcy jakich obszarów najczęściej korzystają z pomocy społecznej?
   -  które województwo starzeje się najszybciej?
   -  czy polityka na rzecz obszarów wiejskich w Polsce jest skuteczna?

W prezentacji wyników raportu oraz dyskusji udział wzięli m.in.:
   -   prof. dr hab. Walenty Poczta – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
   -   prof. dr hab. Andrzej Rosner – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 
   -   dr hab. Monika Stanny – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 
   -   Adam Tański – były minister rolnictwa 
   -   Marek Zagórski – prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Wybrane wyniki raportu „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich” 

Czytany 13468 razy