czwartek, 05 czerwiec 2014 23:44

Zapraszamy na wernisaż wystawy "Roman Prawocheński - wybitny polski zootechnik".

Zapraszamy 11 czerwca (środa) o godz.14.00 na wernisaż wystawy "Roman Prawocheński  - wybitny polski zootechnik".
Otwarcie odbędzie się w gmachu CBR w Sali Odczytowej


 

 

Roman Prawocheński (1877-1965)

Uważany za jednego z najbardziej zasłużonych zootechników dla nauki polskiej. Absolwent Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu w Petersburgu. Przez kilka lat pracował w wydawnictwie „Konnozawodstwo i Koniewodstwo”, a od 1911 r. wykładał  na Akademii Rolniczej w Moskwie. W 1920 r. przyjechał do Polski, gdzie otrzymał posadę kierownika Działu Hodowli Zwierząt w podlegającym Ministerstwu Państwowym Instytucie Narodowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Jednocześnie był zastępcą profesora Ogólnej Hodowli Zwierząt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1922 r. należał do współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego. 25 stycznia 1925 r. otrzymał nominację na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kierował Katedrą Hodowli Zwierząt i Mleczarstwa. W latach 1930/31 pełnił funkcję dziekana, a w roku 1931/32 prodziekana Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był autorem kilku podręczników i około stu artykułów na temat hodowli koni, bydła, owiec i trzody chlewnej. Brał udział w wielu międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych. W 1945 r. został kierownikiem Katedry Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, kierując jednocześnie Działem Hodowli Koni w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. W 1947 r. objął stanowisko kierownika Zakładu Szczegółowej Hodowli Zwierząt na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1961 r., w uznaniu wybitnych zasług, Rada Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie nadała Romanowi Prawocheńskiemu tytuł doktora honoris causa.

 

W dniu wernisażu będzie można nabyć Pamiętniki profesora Romana Prawocheńskiego, zatytułowane „Na drodze życia”. Wydana z okazji Jubileuszu 60-lecia Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie publikacja to książka niezwykła – przynosi fascynujący obraz epoki, w jakiej wychował się, kształcił i działał Autor. Jest to bardzo osobisty zapis znacznego okresu życia Profesora, przedstawiony na szerokim tle realiów społeczno-gospodarczych ówczesnej Rosji i Europy, stanowiący nieocenione źródło informacji o wielu dziedzinach życia w ostatnich dekadach XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Profesor Prawocheński jawi się jako wnikliwy obserwator otaczającej go rzeczywistości, niestroniący od własnych ocen i sądów.

Czytany 17186 razy