wtorek, 03 czerwiec 2014 22:56

Zapraszamy na wystawę „Ziemia nadniemeńska Elizy Orzeszkowej” w fotografii Elżbiety Dziuk.

Zapraszamy na wystawę „Ziemia nadniemeńska Elizy Orzeszkowej” w fotografii Elżbiety Dziuk. Wernisaż odbył się w minioną niedzielę podczas dorocznej „Majówki na Skarpie”.

Ekspozycje można oglądać w godzinach otwarcia biblioteki do 9 czerwca

Wstęp wolny

 

 

   Wystawa „Ziemia nadniemeńska Elizy Orzeszkowej” w fotografii Elżbiety Dziuk jest plonem wędrówek Autorki zdjęć w latach 1990–2005 do miejsc związanych z życiem i twórczością nadniemeńskiej pisarki. Prezentowane na wystawie fotografie ukazują Milkowszczyznę, w której Eliza przyszła na świat 6 czerwca 1841 roku oraz Grodno, miasto, które w 2007 roku obdarzyło Orzeszkową tytułem Honorowej Obywatelki Grodna. Z tym miastem pisarka związała wiele lat swojego życia i tu zmarła 18 maja 1910 roku. Wystawa przypomina również miejsca letnich pobytów Orzeszkowej na ziemi nadniemeńskiej: Kwasówkę, Świsłocz, Miniewicze, Bohatyrowicze, Poniemuń, Łunnę i Druskieniki (Druskienniki). Były one nie tylko miejscami letniego odpoczynku pisarki, ale także źródłem twórczej inspiracji, narodzin wielu powieści, takich jak, „Nad Niemnem”, „Cham”, „Niziny”, czy studium „Ludzie i kwiaty nad Niemnem”. Zwieńczeniem ekspozycji są fotografie Florianowa, Waszkowców i Darewa. Tu – na ziemi nowogródzkiej – pisarka spędziła w latach 1908 i 1909 ostatnie wakacje letnie w majątku znanego i zasłużonego rodu Bochwiców, związanego z postacią filozofa Floriana Bochwica. Ważną rolę na wystawie pełnią fotografie Niemna, ukochanej rzeki Elizy Orzeszkowej. Wystawę uzupełniają fragmenty listów i utworów Orzeszkowej w opracowaniu dr Wandy Renikowej, znawczyni dziedzictwa kulturowego Ziemi Grodzieńskiej.

Czytany 11286 razy