czwartek, 15 maj 2014 09:27

Przyszłość pszczół

PRZYSZŁOŚĆ PSZCZÓŁ – ŚWIAT BEZ PESTYCYDÓW
W stronę rolnictwa ekologicznego

 

    Opublikowany przez Greenpeace raport "Przyszłość pszczół - świat bez pestycydów. W stronę rolnictwa ekologicznego" dowodzi, że wdrożenie rolnictwa ekologicznego na szeroką skalę jest jedynym rozwiązaniem problemu zmniejszania się populacji pszczół miodnych i innych owadów zapylających. Wyniki badań przedstawione w raporcie, a także świadectwa rolników z całej Europy potwierdzają, że stosowanie pestycydów nie jest konieczne dla skutecznej walki ze szkodnikami upraw. W rolnictwie ekologicznym stosuje się płodozmian, międzyplony i uprawy mieszane, odporne odmiany roślin uprawnych, wspiera się populacje naturalnych wrogów szkodników, np. biedronek, pająków czy parazytoidów. 

„Jedynym rozwiązaniem dla owadów zapylających i rolnictwa, a co za tym idzie i spadku globalnego kryzysu, jest promocja rolnictwa ekologicznego. Dzięki zastosowaniu ekologicznych i przyjaznych dla pszczół miodnych i dzikich zapylaczy metod upraw, zapewniamy sobie zdrową żywności na dziś i na jutro. Ważna jest ochrona gleby, wody  i klimatu, promowanie różnorodności biologicznej i nie zanieczyszczanie środowiska. Rolnictwo ekologiczne doskonale sprawdza się w całej Europie.” - powiedziała koordynatorka kampanii „Rolnictwo Ekologiczne” w Greenpeace Polska.

Raport - 80 stronicowy plik pdf - do pobrania pod adresem: http://bit.ly/PrzyszloscPszczol 

Materiały wideo towarzyszące raportowi dostępne są: https://www.youtube.com/user/greenpeacepl  

Czytany 4248 razy