Wystawa - Prof. dr Tadeusz Wolski

Centralna Biblioteka Rolnicza Oddział w Puławach i Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zapraszają na wystawę pt.:

Prof. dr Tadeusz Wolski (1924-2005).

Profesor był doktorem honoris causa dwóch uczelni - Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Akademii Rolniczej w Lublinie oraz członkiem Królewskiej Akademii Nauk Rolniczych i Leśnych Szwecji, Francuskiej Akademii Rolnictwa, Polskiej Akademii Nauk, International Triticale Association i Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Zarejestrował 57 odmian nowych zbóż m.in. żyto Dańkowskie Złote (1968), żyto Amilo (1989) i pszenica Grana (1976).

Otwarcie wystawy odbędzie się 14 kwietnia o godz. 13:00 w Sali Kamiennej w siedzibie Instytutu przy ul. Czartoryskich 8 w Puławach. 

Wstęp wolny!

Serdecznie zapraszamy

Czytany 4443 razy