czwartek, 08 lipiec 2021 15:36

Literatura podróżnicza w zbiorach Biblioteki NIKiDW

Wakacje to czas urlopów, odpoczynku i podróży.

W zbiorach Biblioteki obok przewodników turystycznych i krajoznawczych znajduje się ciekawy zbiór literatury podróżniczej.

Szczególną uwagę warto zwrócić na publikacje wydane w XIX wieku. Wśród prezentowanych poniżej tytułów polecamy naszym Czytelnikom zamieszczony w tomie 4 „Biblioteki warszawskiej”, z 1847 roku, „Opis podróży po kraju odbytej przez 12 uczniów Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, pod przewodnictwem profesora Wojciecha Jastrzębowskiego, ...”. Cieszył się on ogromnym szacunkiem wśród uczniów. Stosował nowatorskie metody nauczania. Prowadził ze studentami badania terenowe. W czasie wakacji, wspólnie z uczniami, wędrował po wzorowo prowadzonych majątkach ziemskich. Wyprawy te były okazją do zapoznania młodych ludzi z nowoczesnymi metodami upraw rolnych i hodowli, jak też okazją do poznania piękna ojczystego kraju.

Po więcej zapraszamy do Biblioteki.

Czytany 625 razy