piątek, 23 kwiecień 2021 09:00

Z książką i dla książki - 23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia to święto książki. Dzień poświęcony książkom i ich twórcom oraz branży wydawniczo – księgarskiej.

Od początku swojego istnienia książki ewoluują i zmieniają swoją formę dostosowując się do naszych potrzeb. Od zarania wieków towarzyszą człowiekowi utrwalając wyraz myśli ludzkiej. Historia książki jest bogata i interesująca. Kiedy myślimy o książce najczęściej łączymy ją ze słowem biblioteka, czyli miejscem, gdzie pod opieką bibliotekarzy książki są przechowywane i udostępniane.

Biblioteka rolnicza w Puławach już od prawie 160 lat gromadzi dorobek nauk rolniczych. W zbiorach biblioteki, obok książek współczesnych czytelnik może znaleźć starodruki, literaturę dziewiętnastowieczną , a także rękopisy z czasów Instytutu Marymonckiego. Do jednych z ciekawszych materiałów zaliczyć można wykonywane odręcznie prace studentów puławskiego instytutu rolniczego z okresu rosyjskiego. Nie sposób pominąć też bogatego zbioru puławian i regionaliów, które są źródłem informacji o historii Czartoryskich, Puław i regionu. Nasz księgozbiór to dorobek wielu pokoleń ludzi, którzy wnieśli swoją cząstkę w rozwój nauki i rolnictwa.

Z okazji święta książki poniżej kilka publikacji o szczególnym charakterze. Obok starodruków i rękopisów prezentujemy spisane odręcznie, powielane na powielaczach przez studentów puławskiej szkoły rolniczej, wykłady profesorów oraz pracę studenta z 1882 roku.

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich życzymy naszym Czytelnikom wielu przyjemnych i pożytecznych chwil z książką w ręku.

Zapraszamy do Biblioteki !

Czytany 854 razy