piątek, 22 styczeń 2021 14:40

158. Rocznica Powstania Styczniowego

158 lat temu, 22 stycznia wybuchło Powstanie Styczniowe. W sposób szczególny styczeń 1863 roku wpisał się w historię Puław i puławskiego ośrodka nauk rolniczych, a tym samym biblioteki rolniczej, utworzonej rok wcześniej przy Instytucie Politechnicznym i Rolniczo - Leśnym w Nowej Aleksandrii (Puławach). Wybuch powstania oraz przyłączenie się studentów puławskich do partii powstańczej Leona Frankowskiego zakończyło działalność dydaktyczną, bardzo młodej, puławskiej uczelni. Praca Politechniki została zawieszona. Warto jednak przy tej okazji dodać, że w placówce nieprzerwanie funkcjonowała biblioteka, co zapobiegło rozproszeniu zbiorów i pozwoliło na wznowienie działalności w 1869 roku, kiedy to ukazem cara powołano Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa.

Puławscy studenci przyłączając się do powstania wnieśli swój wkład w walkę o niepodległość i na trwałe wpisali się w historię Polski. Adam Chmielowski (św. Brat Albert), Maksymilian Gierymski, Jerzmanowski Erazm, Jędrzejowski Karol, Pankowski (Pańkowski) Władysław, Rzewuski Napoleon, Saxe (Saksa) Karol, Zdzisław i Karol Skarbek-Kozietulscy, to tylko niektórzy akademicy z długiej listy uczniów puławskiej Politechniki uczestniczący w walkach powstańczych. Lista jest długa i nie sposób wszystkich wymienić. O ich bohaterstwie przypomina kolejnym pokoleniom tablica pamiątkowa ufundowana w roku 1938 przez Stowarzyszenie Wychowańców b. Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach , umieszczona na Pałacu Czartoryskich.

W literaturze znajdziemy wiele publikacji poświęconych powstaniu styczniowemu. W zbiorach biblioteki również znajdują się wydawnictwa o tej tematyce. Poniżej prezentujemy kilka z nich. Zachęcamy do lektury i do pogłębiania wiedzy na temat historii naszej ojczyzny, oraz dziejów regionu puławskiego.

Czytany 1168 razy