wtorek, 22 październik 2019 15:41

Posiedzenie Rady Bibliotecznej

18 października 2019 r. w Sali Odczytowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej poświęcone połączeniu Centralnej Biblioteki Rolniczej i Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni członkowie Rady Bibliotecznej, dyrekcja placówki oraz kierownicy komórek organizacyjnych.

Dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, dr. Karol Krajewski przedstawił informację na temat połączenia Centralnej Biblioteki Rolniczej i Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, które nastąpiło zgodnie z zarządzeniem nr 76/2019 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2019 roku. Zgodnie z zarządzeniem Biblioteka staje się częścią Instytutu zachowując swoją nazwę. Przewodniczący Rady, dr Tomasz Makowski podziękował Dyrektorowi Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, dr. Karolowi Krajewskiemu za przedstawienie pełnej, wyczerpującej informacji, która uspokoiła członków Rady i zapewnił, że Rada jest otwarta na współpracę z Dyrekcją Instytutu. Na zakończenie obrad dr Tomasz Makowski złożył wszystkim obecnym życzenia sukcesów w pracy zawodowej w nowej instytucji kultury - Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi

Czytany 3563 razy