poniedziałek, 11 marzec 2019 12:37

Konferencja „Konstytucyjne uwarunkowania ustroju rolnego w Polsce – teoria i praktyka”

NSZZ RI „Solidarność” Mazowiecka
Duszpasterstwo Rolników Diecezji Siedleckiej
Podlaski Związek Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
zapraszają na konferencję
„Konstytucyjne uwarunkowania ustroju rolnego w Polsce – teoria i praktyka”
Sala Odczytowa CBR przy ulicy Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie
5 kwietnia 2019 roku
godzina 11:00

Program konferencji:

  • 11:00-11:15 – Słowo wstępne
  • 11:15-12:15 – Wykłady:
    • Prof. dr hab. Ryszard Piotrowski – Ustrój rolny w świetle Konstytucji RP
    • Prof. dr hab. Adam Niesiołowski – Specyfika prawa własności w polskim rolnictwie
    • Prof. dr hab. Paweł Czechowski – Rolnictwo a prawo łowieckie w kontekście zwalczania ASF
  • 12:15-14:30 – Wystąpienia przedstawicieli środowiska rolniczego, dyskusja i pytania do referujących osób, przyjęcie wspólnego stanowiska do Rządu RP
  • 14:30 – Spotkanie przy stole uczestników konferencji
Czytany 1765 razy