piątek, 07 grudzień 2018 09:22

Konferencja naukowa „Juliusz Poniatowski – odbudowa II RP”

 

Zapraszamy na konferencję naukową „Juliusz Poniatowski – odbudowa II RP”

Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie,
ul. Krakowskie Przedmieście 66
13 grudnia (czwartek) 2018 r., godz. 12.00

 

 

Juliusz Poniatowski (1886-1975), jeden ze współtwórców PSL „Wyzwolenie”, sprawujący w dwudziestoleciu międzywojennym sześciokrotnie urząd ministra rolnictwa, w Tymczasowym Rządzie Ludowym Republiki Polskiej w Lublinie, w gabinecie Witosa, Kozłowskiego, Sławka, Zyndrama-Kościałkowskiego i Sławoja Składkowskiego. W latach 1927-1934 był kuratorem Liceum Krzemienieckiego, a następnie Fundacji Sułkowskich w Rydzynie. Był autorem akcji osadniczej, zwanej potocznie od nazw drewnianych domków z zagrodami - poniatówkami.

 

Program konferencji:

12.00 Rozpoczęcie

12.20 Juliusz Poniatowski (1886-1975). Polityk – ekonomista – pedagog

dr Alicja Bieńkowska-Krysztop, autorka pracy doktorskiej: „Juliusz Poniatowski. Biografia polityczna”

12.50 Cele i założenia reformy rolnej

dr Marcin Matusiak, autor pracy doktorskiej: „Juliusz Poniatowski – „czerwony jakobin” czy pragmatyk i realista?

Działalność społeczno-polityczna w latach 1915-1939”

13.20 Poniatówki – odkrywanie dziedzictwa niepodległej II Rzeczypospolitej

mgr inż. Andrzej Jurak, Fundacja „Poniatówka Polska”

13.50 Poczęstunek

Czytany 1893 razy