Aktualności

   Redakcja kwartalnika Kultura Wsi ogłasza otwarty konkurs literacki pod hasłem „Wieś, w której żyję” – forma dowolna. Może to być pamiętnik, esej, dziennik lub wywiad–rzeka. Celem konkursu jest ukazanie całokształtu przemian zachodzących na polskiej wsi w minionym 25-leciu. Zapraszamy wszystkich tych, którzy zechcą podzielić się swoimi obserwacjami i przemyśleniami obrazującymi to, co wydarzyło się wokół nich w tym czasie.

piątek, 28 listopad 2014 00:00

Wystawa zdjęć Adeli Żychowicz

 Centralna Biblioteka Rolnicza Oddział w Puławach
serdecznie zaprasza na wystawę

zdjęć Adeli Żychowicz 

Wystawa czynna do 22 grudnia w godzinach pracy biblioteki (pon.-pt. 8-15, czw. 8-18),
ul. Czartoryskich 8 (Pałac Czartoryskich).

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy

Wystawa pejzaży obejmuje kolekcję trzydziestu obrazów malowanych techniką olejną, których przewodnim tematem jest brzoza. Od czasów starożytnych bowiem jest ona ulubionym drzewem Słowian, zazwyczaj utożsamianym z radością, miłością, szczęściem i wiecznością.


Ekspozycję można oglądać w godzinach pracy biblioteki do 15 grudnia
Wstęp wolny

Fundacja Solidarność Wschód i Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego zapraszają na wernisaż wystawy obrazów i koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Anety Skarżyński

13.11.2014 (czwartek)
Godz. 15:00
Centralna Biblioteka Rolnicza
Krakowskie Przedmieście 66

W numerze 64. (listopad - grudzień '2014) polecamy m.in. interesujące artykuły:
    -  Coraz więcej polskich towarów w Afryce Północnej,
    -  Jak sowieci uprawiali rolnictwo,
    -  Zagłada dworów i ziemiaństwa.

Zajrzyj, poczytaj!

Rolniczy Magazyn Elektroniczny zaznajamia z bogactwem wiedzy zgromadzonej w bibliotece oraz przybliża ludzi szczególnie zasłużonych dla postępu i rolnictwa, a często obecnie zapomnianych.

Zapraszamy do udziału w seminarium zorganizowanym z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA  –  wsparcie w ramach PROW 2007-2013 producentów 
korzystających z pakietu Rolnictwo Ekologiczne.
Możliwości korzystania z funduszy wsparcia w 2014 roku, nowe perspektywy w PROW 2014-2020

Zaproszenie kierujemy do producentów działających w systemie rolnictwa ekologicznego, przedstawicieli administracji samorządowej, doradców rolników i wszystkich zainteresowanych tematyką. ...

Kolejna edycja Zawodowego Kursu Kwalifikacyjnego

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ
Termin kursu: 15 listopada 2014 r. - 17 maja 2015 r.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne przy ubieganiu się o dotacje z UE.

wtorek, 14 październik 2014 11:10

Biogazownia rolnicza - sprawa publiczna

     „Biogazownia rolnicza – podręcznik dla samorządowca” 
przygotowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przedstawia na przykładzie biogazowni, jak realizować i wdrażać elementy polityki energetycznej gminy (podstawy prawne, ekonomiczne i technologiczne instalacji biogazowych).