Polskie rolnictwo online za granicą

Dane nt. stanu wód w Polsce w systemie AQUASTAT (FAO)   Raport o stanie zasobów leśnych w Polsce: GLOBAL FOREST RESOURCES ASSESSMENT 2010 GLOBAL FOREST RESOURCES ASSESSMENT 2015 GLOBAL FOREST RESOURCES ASSESSMENT 2020   Zrównoważone i wrażliwe na odżywianie systemy żywnościowe na rzecz zdrowego odżywiania i zapobiegania niedożywieniu w Europie i Azji Środkowej Sustainable and […]

Polskie e-czasopisma rolnicze w open access

Otwarty dostęp (Open Access) to idea zapewnienia wszystkim zainteresowanym swobodnego i darmowego
dostępu drogą elektroniczną do wyników badań i publikacji naukowych finansowanych ze środków publicznych.
Niektóre webowe czasopisma elektroniczne pod względem graficznym przypominają wersję drukowaną. Rosnące koszty subskrypcji czasopism drukowanych doprowadziły do tego, że wiele bibliotek naukowych zajęło się alternatywną formą elektroniczną.

Biblioteki rolnicze

Biblioteki rolnicze są placówkami naukowymi, które gromadzą i udostępniają literaturę z zakresu rolnictwa, nauk przyrodniczych, etnologii, socjologii i kultury. Są one niezwykle ważne dla rozwoju tej branży, ponieważ zapewniają dostęp do najnowszej wiedzy i umożliwiają wymianę informacji między naukowcami.

Kontakt