Info o bazie

Centralna Biblioteka Rolnicza Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział w Puławach (CBR NIKiDW Oddział Puławy) jest biblioteką naukową. Tworzy własne bazy danych: Komputerowy Katalog Wydawnictw – bibliograficzna baza wydawnictw zwartych, ciągłych i specjalnych, gromadzonych w bibliotece oraz System Informacji o Gospodarce Żywnościowej ( SIGŻ).

Kontakt