Polskie rolnictwo online za granicą

Dane nt. stanu wód w Polsce w systemie AQUASTAT (FAO)   Raport o stanie zasobów leśnych w Polsce: GLOBAL FOREST RESOURCES ASSESSMENT 2010 GLOBAL FOREST RESOURCES ASSESSMENT 2015 GLOBAL FOREST RESOURCES ASSESSMENT 2020   Zrównoważone i wrażliwe na odżywianie systemy żywnościowe na rzecz zdrowego odżywiania i zapobiegania niedożywieniu w Europie i Azji Środkowej Sustainable and […]

Polskie e-czasopisma rolnicze w open access

Otwarty dostęp (Open Access) to idea zapewnienia wszystkim zainteresowanym swobodnego i darmowego
dostępu drogą elektroniczną do wyników badań i publikacji naukowych finansowanych ze środków publicznych.
Niektóre webowe czasopisma elektroniczne pod względem graficznym przypominają wersję drukowaną. Rosnące koszty subskrypcji czasopism drukowanych doprowadziły do tego, że wiele bibliotek naukowych zajęło się alternatywną formą elektroniczną.

Biblioteki rolnicze

Biblioteki rolnicze są placówkami naukowymi, które gromadzą i udostępniają literaturę z zakresu rolnictwa, nauk przyrodniczych, etnologii, socjologii i kultury. Są one niezwykle ważne dla rozwoju tej branży, ponieważ zapewniają dostęp do najnowszej wiedzy i umożliwiają wymianę informacji między naukowcami.

Kontakt

Centralna Biblioteka Rolnicza NIKiDW Oddział w Puławach Adres: ul. Czartoryskich 8 24-100 Puławy Telefon: 81 8877290 E-mail: biblioteka.naukowa@nikidw.edu.pl wypozyczalnia@nikidw.edu.pl

Info o bazie

Centralna Biblioteka Rolnicza Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział w Puławach (CBR NIKiDW Oddział Puławy) jest biblioteką naukową. Tworzy własne bazy danych: Komputerowy Katalog Wydawnictw – bibliograficzna baza wydawnictw zwartych, ciągłych i specjalnych, gromadzonych w bibliotece oraz System Informacji o Gospodarce Żywnościowej ( SIGŻ).

Info o katalogu

Zbiory  Centralnej Biblioteki Rolniczej można wyszukać w katalogu komputerowym. Katalog zawiera zarówno rekordy bibliograficzne książek, jak i czasopism gromadzonych na bieżąco wraz z egzemplarzami.

Historia

Centralna Biblioteka Rolnicza rozpoczęła swą działalność w 1955 roku jako kontynuatorka działalności rolniczych bibliotek: Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa oraz Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach.

Kontakt