strona główna biblioteki poprzednia strona    strona 38    następna strona spis treści    redakcja

Przegląd prasy rolniczej
Zwalczanie chorób roślin


      Nowy sposób walki z omacnicą prosowianką. Walka biologiczna.
       (Kukurydza 2005, nr 1, s.35-36)

    Zwiększająca się powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce oraz zajmowanie przez nią znaczącego miejsca w strukturze zasiewów wielu gospodarstw sprawiają, że problem walki z omacnicą prosowianką dotyczy coraz większej liczby producentów rolnych i to już nie tylko w południowych województwach Polski. Do jednego ze sposobów zwalczania omacnicy prosowianki należy walka biologiczna z wykorzystaniem pasożytniczej błonkówki kruszynka (Trichogramma) pasożytującej na jajach omacnicy prosowianki. Preparatem biologicznym opartym na pasożytniczej błonkówce jest TRICHOPLUS wytwarzany przez spółkę Biocont Laboratory w Czechach. Sposób działania i stosowania preparatu dokładnie omówiono w artykule. Podkreślono zalety kapsułek Trichoplus i związane z tym zalety biologicznej ochrony kukurydzy:
  • możliwość zastosowania na polu uprawnym przy dowolnej wysokości roślin, bez ryzyka ich uszkadzania
  • bardzo krótki czas wykonania zabiegu - 1 osoba w ciągu około 20 minut wyłoży 1 ha powierzchni
  • kapsułki zabezpieczają kruszynki przed drapieżcami i czynnikami atmosferycznymi
  • kapsułki umożliwiają długotrwałą ochronę biologiczną przez wylęganie się kruszynków do końca okresu składania jaj przez omacnicę prosowiankę
  • zachowanie szeregu organizmów pożytecznych, jak np. biedronki i złotooki, żywiących się innymi szkodnikami, np. mszycami
  • możliwość stosowania w pobliżu ujęć wody pitnej i na obszarach chronionych.
    TRICHOPLUS produkowany jest wyłącznie na zamówienie i nie może być przechowywany przez długi okres czasu.

M. Kołaczyńska-Janicka 
 
strona główna biblioteki poprzednia strona    strona 38    następna strona spis treści    redakcja

 © Centralna Biblioteka Rolnicza, Warszawa 2005