wtorek, 14 luty 2017 15:16

Tematyka wykładów II semestru roku akademickiego 2016/2017

STAROMIEJSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

 

 

Wykłady w II semestrze roku akademickiego 2016/2017

1 III

 

KOBIETY KONSTANCINA

Tadeusz Władysław Świątek - varsavianista, członek Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, autor ponad tysiąca artykułów i felietonów dotyczących dawnej stolicy, a także około 20 książek.

 

8 III

 

CZEKAJ. KOCHAM. WRÓCĘ - HISTORIA PRAWDZIWA
Monika Rogozińska - dziennikarz, prezes Oddziału Polskiego The Explorers Club. Absolwentka polonistyki
i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Przewodnik i ratownik tatrzańskiego TOPR. Współorganizatorka
i uczestniczka zimowych wypraw  na ośmiotysięczniki Himalajów i Karakorum jako korespondent dziennika „Rzeczpospolita”, Polskiego Radia i TVP. Jako jedyny Polak w 110 letniej historii Klubu odznaczona została przez The Explorers Club: Citation of Merit i Sweeney Medal.

 

15 III

 

CHRZEŚCIJAŃSKI WYMIAR KULTURY POLSKIEJ
Ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, OFM Cap, biskup senior.

 

22 III

 

KIEPURALIA CZYLI PRAWIE WSZYSTKO O JANIE KIEPURZE
Jerzy Snakowski - popularyzator opery, teatrolog. Były wicedyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku, autor scenariuszy teatralnych, monodramu operowego „Diva for rent” (premiera, Teatr Polonia w Warszawie, 2011), pomysłodawca
i prowadzący od 7 lat operowe show „Opera? Si!” w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Wykładowca akademicki, prelegent, felietonista.

 

29 III

 

PRAKTYCZNY WYMIAR CHEMII W ŻYCIU CODZIENNYM
Dr nauk chemicznych Robert Mojsa - pracownik naukowy Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego UWB. Autor wielu naukowych opracowań i raportów z dziedziny chemii, elektrochemii i dydaktyki chemii. Jest ekspertem w Instytucie Badań Edukacyjnych. Współpracuje z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki.

 

5 IV

 

CZY MUZYKA TO TYLKO SZTUKA, CZY COŚ WIĘCEJ?
Zdzisława Sławow – muzykolog, muzykoterapeuta, wieloletnia redaktorka muzyczna w Polskim Radio w Warszawie. Doświadczenia ze staży pracy po specjalistycznych studiach w ośrodkach medycznych we Wrocławiu i Warszawie uprawniają ją do pracy z różnymi grupami wiekowymi oraz terapii indywidualnych.

 

12 IV

 

CZAS CELEBRYTÓW. CZY CELEBRYCI ZASTĄPIĄ AUTORYTETY?
Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech - socjolog, wykłada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, współpracuje z Collegium Civitas. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień lobbingu oraz socjologii komunikowania. Ostatnio opublikowała pracę „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”.

 

26 IV

 

NIEOCZYWISTA GEOGRAFIA MIASTA - TROPEM PIOSENKI

Dr Mikołaj Madurowicz - geograf, varsavianista. Wykłada na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Działa
w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy oraz Pracowni Studiów Miejskich. Autor książek o sferze sacrum i tożsamości Warszawy. Organizator konferencji naukowych z cyklu "Współczesna przestrzeń miejska". Redaktor naukowy książek o percepcji, wartościowaniu i kształtowaniu miasta. Przez siedem lat śpiewał i tańczył w „Gawędzie”. Współtwórca i konferansjer Warszawskiej Sceny Literackiej kabaretu ANTYQUARIAT. Laureat nagrody Związku Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych i Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych za teksty piosenek.

 

10 V

 

DECYZJE W NIEPEWNYM ŚRODOWISKU
prof. dr hab. inż. Marek Nawalany - kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska na Politechnice Warszawskiej. Specjalista w zakresie dynamiki i ochrony wód podziemnych. Wizytujący profesor na uniwersytetach w Galway oraz Trinity College w Dublinie oraz Wolnym Uniwersytecie w Brukseli. Ekspert Komisji Europejskiej
w zakresie gospodarki wodnej.

 

17 V

 

FILOZOFIA CODZIENNOŚCI
Dr Paweł Dobrosielski - filozof i antropolog kultury, tłumacz języka angielskiego. Pracuje w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Pod kierunkiem prof. Rocha Sulimy obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską, którą aktualnie przygotowuje do publikacji. Pisał, między innymi, do „Przeglądu Humanistycznego”, „Kultury Współczesnej”, „Zagłady Żydów. Studia i materiały” oraz do tomów zbiorowych. Członek wielu krajowych
i zagranicznych zespołów badawczych.

 

24 V

 

AKCEPTACJA SIEBIE PODSTAWĄ TOLERANCJI
Prof. Franciszek Kampka - socjolog, wieloletni dziekan Wydziału Nauk Społecznych SGGW. Autor i redaktor wielu prac dotyczących m.in. związków zawodowych, ładu gospodarczego, zasad społecznych i socjologii ryzyka. Były prorektor KUL. Obecnie wykładowca w SGGW oraz w Instytucie Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, gdzie prowadzi zajęcia z socjologii ryzyka.

 

31 V

 

"GIANNI SCHICCHI" GIACOMO PUCCINIEGO CZYLI ŻARTY Z POGRZEBU
Jerzy Snakowski - popularyzator opery, teatrolog. Były wicedyrektor Opery Bałtyckiej  w Gdańsku, autor scenariuszy teatralnych, monodramu operowego „Diva for rent” (premiera, Teatr Polonia w Warszawie, 2011), pomysłodawca
i prowadzący od 7 lat operowe show „Opera? Si!” w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Wykładowca akademicki, prelegent, felietonista.

 

 

7 VI

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

 

 

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 06 marzec 2017 10:29