piątek, 29 wrzesień 2017 09:43

Tematyka wykładów I semestru roku akademickiego 2017/2018

STAROMIEJSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

 

 

Wykłady w I semestrze roku akademickiego 2017/2018

11 X

 

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

 

18 X

 

TWÓRCA I ODTWÓRCA. KAUFMANN ŚPIEWA PUCCINIEGO
Jerzy Snakowski – popularyzator opery, teatrolog. Były wicedyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku, autor scenariuszy teatralnych, monodramu operowego „Diva for rent” (premiera, Teatr Polonia w Warszawie, 2011), pomysłodawca i prowadzący od kilku lat operowe show „Opera? Si!” w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Wykładowca akademicki, prelegent, felietonista.

 

25 X

 

SPIKER RADIOWY - ZAWÓD. TANGO ARGENTYŃSKIE - MIŁOŚĆ
Andrzej Krusiewicz - filolog. Pracuje w Polskim Radiu. Spiker - lektor. Poza pracą zawodową zajmuje się konferansjerką. Prowadzi też uroczystości o charakterze patriotycznym, rocznicowym, jubileuszowym, środowiskowym. Występy w Polsce i za granicą - Włochy, Białoruś, Słowacja, Dania, Szwecja, Austria. Przez wiele lat lektor książki mówionej. Nagrania na rzecz środowiska osób niewidomych. Miłośnik tanga argentyńskiego.

 

8 XI

 

O TADEUSZU KOŚCIUSZCE , CZYLI O DOBRYM NACZELNIKU I O DOBRYM CZŁOWIEKU
Longina Ordon - doktor nauk humanistycznych. Od wielu lat popularyzuje tradycję kościuszkowską w pracy z młodzieżą oraz we współpracy ze środowiskami kościuszkowskimi w Polsce i poza jej granicami. Autorka licznych publikacji dotyczących literatury i historii polskiej. Zaangażowana w pracę Komitetu Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli i w Warszawie.

 

15 XI

 

MEKSYK. WYPRAWA ŚLADAMI AZTEKÓW I MAJÓW
Marek Łasisz - archeolog, kulturoznawca cywilizacji starożytnych świata. Doktorant   na Wydziale Historycznym UW. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych. Uczestniczył  w wykopaliskach archeologicznych w Polsce i w Peru oraz w wyprawach na teren Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej.

 

22 XI

 

ROLA PRAWA DO PRYWATNOŚCI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM W DOBIE REWOLUCYJNYCH ZMIAN PRZEPISÓW POLSKICH I EUROPEJSKICH
Jarosław Feliński – główny Ekspert ABI Consulting ds. Ochrony Danych Osobowych, doktorant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, praktyk, wykładowca wyższych uczelni.

 

29 XI

 

TRADYCJE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W MURACH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Adam Tyszkiewicz - Absolwent archeologii i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant na Wydziale Historycznym UW. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Stypendysta fundacji Roberta Andersona w Londynie, Fundacji Lanckorońskich oraz Queen’s University       w Belfaście. Przewodnik po Warszawie. Publikacje Adama Tyszkiewicza znajdują się w czasopismach, m.in.: "Kronika Zamkowa", "Biuletyn Historii Sztuki", "Rozprawy z dziejów Oświaty", "Spotkania z Zabytkami". Adiunkt w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

 

6 XII

 

NIEOCZYWISTA GEOGRAFIA MIASTA. CZĘŚĆ 2

Dr Mikołaj Madurowicz - Dr Mikołaj Madurowicz – geograf, varsavianista. Wykłada na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Działa w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy oraz Pracowni Studiów Miejskich. Autor książek o warszawskiej sferze sacrum i tożsamości Warszawy. Redaktor naukowy książek o percepcji, wartościowaniu  i kształtowaniu miasta. Przez siedem lat śpiewał i tańczył w „Gawędzie”. Potem był konferansjerem Warszawskiej Sceny Literackiej kabaretu ANTYQUARIAT, który współtworzył. Laureat nagrody Związku Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych i ZAiKS-u za teksty piosenek, wykonywanych przez wspomniany kabaret.

 

13 XII

 

ZWYCZAJE, OBRZĘDY I WIERZENIA OKRESU ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA W TRADYCJI POLSKIEJ

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent Uniwersytetu Świętego Anzelma oraz Teresianum w Rzymie.

 

20 XII

 

DZIWNE PRZYPADKI MARII C.
Jerzy Snakowski – popularyzator opery, teatrolog. Były wicedyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku, autor scenariuszy teatralnych, monodramu operowego „Diva for rent” (premiera, Teatr Polonia w Warszawie, 2011), pomysłodawca i prowadzący od kilku lat operowe show „Opera? Si!” w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Wykładowca akademicki, prelegent, felietonista.

 

3 I

 

SZCZĘŚCIE – NAWYK CZY MARZENIE
Prof. Franciszek Kampka –socjolog, wieloletni dziekan Wydziału Nauk Społecznych SGGW. Autor i redaktor wielu prac dotyczących m.in. związków zawodowych, ładu gospodarczego, zasad społecznych i socjologii ryzyka. Były prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie wykładowca w SGGW oraz w Instytucie Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, gdzie prowadzi zajęcia z socjologii ryzyka.

 

10 I

 

PRZESTRZEŃ MIEJSKA W WYBRANYCH DOKUMENTACH ŻYCIA CODZIENNEGO
Dr Mikołaj Madurowicz – geograf, varsavianista. Wykłada na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Działa w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy oraz Pracowni Studiów Miejskich. Autor książek o warszawskiej sferze sacrum i tożsamości Warszawy. Redaktor naukowy książek o percepcji, wartościowaniu i kształtowaniu miasta. Przez siedem lat śpiewał i tańczył w „Gawędzie”. Potem był konferansjerem Warszawskiej Sceny Literackiej kabaretu ANTYQUARIAT, który współtworzył. Laureat nagrody Związku Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych.

 

Ostatnio zmieniany piątek, 29 wrzesień 2017 12:47