drug rehab Tampa
poniedziałek, 29 styczeń 2018 11:44

Tematyka wykładów II semestru roku akademickiego 2017/2018

STAROMIEJSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

 

 

Wykłady w II semestrze roku akademickiego 2017/2018

31 I

 

DZIWNE PRZYPADKI MARII C.

Jerzy Snakowski - popularyzator opery, teatrolog. Były wicedyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku, autor scenariuszy teatralnych, monodramu operowego „Diva for rent” (premiera, Teatr Polonia w Warszawie, 2011), pomysłodawca i prowadzący od kilku lat operowe show „Opera? Si!” w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Wykładowca akademicki, prelegent, felietonista.

 

7 II

 

„POLOWANIE NA MATKĘ”. OPOWIEŚĆ O PIĘKNIE I SILE POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI
Monika Rogozińska - dziennikarz, prezes Oddziału Polskiego The Explorers Club. Absolwentka polonistyki i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Przewodnik i ratownik tatrzańskiego TOPR. Współorganizatorka
i uczestniczka zimowych wypraw  na ośmiotysięczniki Himalajów i Karakorum jako korespondent dziennika „Rzeczpospolita”, Polskiego Radia i TVP. Jako jedyny Polak w 110 letniej historii Klubu odznaczona została przez The Explorers Club: Citation of Merit i Sweeney Medal.

 

14 II

 

PRZESTRZEŃ MIEJSKA W DOKUMENTACH ŻYCIA CODZIENNEGO CZ. 2
Dr Mikołaj Madurowicz – geograf, varsavianista. Wykłada na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Działa w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy oraz Pracowni Studiów Miejskich. Autor książek o warszawskiej sferze sacrum i tożsamości Warszawy. Redaktor naukowy książek o percepcji, wartościowaniu i kształtowaniu miasta. Przez siedem lat śpiewał i tańczył w „Gawędzie”. Potem był konferansjerem Warszawskiej Sceny Literackiej kabaretu ANTYQUARIAT, który współtworzył. Laureat nagrody Związku Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych i ZAiKS-u za teksty piosenek, wykonywanych przez wspomniany kabaret.

 

21 II

 

„WINA, WINA, WINA DAJCIE…” – REGIONY WINIARSKIE I WINA PÓŁWYSPU IBERYJSKIEGO
Prof. dr hab. Jerzy Makowski, mgr Joanna Miętkiewska-Brynda – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Od kilkunastu lat prowadzą badania dotyczące krajobrazów winiarskich w Europie, przede wszystkim w Hiszpanii i Portugalii. Zajmują się ewolucją tych krajobrazów. Interesuje ich również klasyfikacja win. Bliska jest im ekoturystyka (czyli turystyka winiarska). Odwiedzili dziesiątki winnic. Są autorami wielu publikacji na ten temat.

 

28 II

 

WISŁA Z NIEZNANEJ PERSPEKTYWY
Marek Ostrowski – Wydział Biologii UW, przyrodnik specjalizujący się w badaniach środowiskowych i percepcji przestrzeni, fotograf, humanista, varsavianista, twórca interdyscyplinarnego kierunku badań – informacja obrazowa. Informację obrazową rozpatruje jako jeden z czynników ewolucji przyrodniczej. Członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk.

 

7 III

 

CYFRO-SENIOR – PRYWATNOŚĆ SENIORA
Jarosław Feliński - główny Ekspert ABI Consulting ds. Ochrony Danych Osobowych, doktorant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, praktyk, wykładowca wyższych uczelni.

 

14 III

 

WARSZAWA TYRMANDA
Dr Mikołaj Madurowicz - geograf, varsavianista. Wykłada na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Działa w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy oraz Pracowni Studiów Miejskich. Autor książek o sferze sacrum i tożsamości Warszawy. Organizator konferencji naukowych z cyklu "Współczesna przestrzeń miejska". Redaktor naukowy książek o percepcji, wartościowaniu i kształtowaniu miasta. Przez siedem lat śpiewał i tańczył w „Gawędzie”. Współtwórca i konferansjer Warszawskiej Sceny Literackiej kabaretu ANTYQUARIAT. Laureat nagrody Związku Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych i Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych za teksty piosenek.

 

21 III

 

ŁĄKI – DZIEDZICTWO KULTUROWE EUROPY

Prof. dr hab. Piotr Stypiński – profesor nauk rolniczych z zakresu agronomii, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW. Autor i współautor licznych publikacji naukowych. Członek British Grassland Society, prezydent Europejskiej Federacji Łąkarskiej przez dwie kadencje, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniającej jakość kształcenia na polskich uczelniach.

 

28 III

 

W WOJSKU JEST WESOŁO. „CÓRKA PUŁKU” DIONIZETTIEGO
Jerzy Snakowski – popularyzator opery, teatrolog. Były wicedyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku, autor scenariuszy teatralnych, monodramu operowego „Diva for rent” (premiera, Teatr Polonia w Warszawie, 2011), pomysłodawca i prowadzący od kilku lat operowe show „Opera? Si!” w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Wykładowca akademicki, prelegent, felietonista.

 

11 IV

 

CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO W XXI WIEKU
Dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski – specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc. Adiunkt Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant w Instytucie Kardiologii im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor wielu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, współautor podręczników i skryptów dotyczących chorób układu oddechowego. Ekspert w zaburzeniach oddychania w czasie snu, badaniach czynności układu oddechowego i chorobach obturacyjnych układu oddechowego.

 

18 IV

 

OPIEKA FARMACEUTYCZNA – PUNKT WIDZENIE FARMACEUTY KONTRA PUNKT WIDZENIA PACJENTA
Ryszard Sot - absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Członek Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Żywienia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Koordynator ds. nadzoru nad lekami w Centrum Zdrowia Dziecka. Uczestnik Międzynarodowego projektu SMART. Współorganizator corocznych ogólnopolskich konferencji farmaceutycznych dotyczących żywienia. Kierownik Działu Farmacji Kliniki Budzik

 

25 IV

 

PERMAFROST, YEDOMA, WYBUCHY METANU – CZYLI O SKUTKACH OCIEPLENIA ARKTYKI
Dr hab. Maciej Dąbski, adiunkt na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, geograf fizyczny, geomorfolog, specjalizujący się w zagadnieniach związanych ze współczesnymi procesami rzeźbotwórczymi na obszarach zimnych. Autor licznych publikacji dotyczących topnienia lodowców. Prowadził prace badawcze w strefie lodowca Vatnajokull na Islandii, członek Klubu Polarnego.

 

9 V

 

WARSZAWA JAKO NOWY RZYM. O WPŁYWACH WŁOSKICH W ARCHITEKTURZE WARSZAWY OD XVII DO XXI WIEKU
Adam Tyszkiewicz - Absolwent archeologii i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant na Wydziale Historycznym UW. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Stypendysta fundacji Roberta Andersona w Londynie, Fundacji Lanckorońskich oraz Queen’s University w Belfaście. Przewodnik po Warszawie. Publikacje Adama Tyszkiewicza znajdują się w czasopismach, m.in.: "Kronika Zamkowa", "Biuletyn Historii Sztuki", "Rozprawy z dziejów Oświaty", "Spotkania z Zabytkami". Adiunkt w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

 

16 V

 

WÓDZ CYPRU, WÓDZ SCENY – KAUFMANN W „OTELLU”
Jerzy Snakowski – popularyzator opery, teatrolog. Były wicedyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku, autor scenariuszy teatralnych, monodramu operowego „Diva for rent” (premiera, Teatr Polonia w Warszawie, 2011), pomysłodawca i prowadzący od kilku lat operowe show „Opera? Si!” w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Wykładowca akademicki, prelegent, felietonista.

 

23 V

 

SUBSTANCJE CHEMICZNE WCHODZĄCE W SKŁAD ŻYWNOŚCI I ICH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU CZŁOWIEKA CZYLI CHEMIA W KUCHNI „OD KUCHNI”
Dr Robert Mojsa – doktor nauk chemicznych. Autor wielu publikacji z dziedziny chemii, elektrochemii i dydaktyki chemii. Jest ekspertem w Instytucie Badań Edukacyjnych. Współpracuje z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Warszawska Wyższą Szkołą Informatyki.

 

30 V

 

"NA CAŁYCH JEZIORACH...” - LIMNOLOGIA W SKORUPIE ORZECHA
Prof. dr hab. inż. Marek Nawalany - kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska na Politechnice Warszawskiej. Specjalista w zakresie dynamiki i ochrony wód podziemnych. Wizytujący profesor na uniwersytetach w Galway oraz Trinity College w Dublinie oraz Wolnym Uniwersytecie w Brukseli. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie gospodarki wodnej.

 

6 VI

 

CIĄGŁOŚĆ I ZERWANIE MIAST
Dr Mikołaj Madurowicz – geograf, varsavianista. Wykłada na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Działa w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy oraz Pracowni Studiów Miejskich. Autor książek o warszawskiej sferze sacrum i tożsamości Warszawy. Redaktor naukowy książek o percepcji, wartościowaniu i kształtowaniu miasta. Przez siedem lat śpiewał i tańczył w „Gawędzie”. Potem był konferansjerem Warszawskiej Sceny Literackiej kabaretu ANTYQUARIAT, który współtworzył. Laureat nagrody Związku Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych i ZAiKS-u za teksty piosenek, wykonywanych przez wspomniany kabaret.

 

13 VI

 

POTĘGA LUDZI ZŁYCH ŻYWI SIĘ TCHÓRZOSTWEM DOBRYCH
Prof. Franciszek Kampka – socjolog, wieloletni dziekan Wydziału Nauk Społecznych SGGW. Autor i redaktor wielu prac dotyczących m.in. związków zawodowych, ładu gospodarczego, zasad społecznych i socjologii ryzyka. Były prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie wykładowca w SGGW oraz w Instytucie Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, gdzie prowadzi zajęcia z socjologii ryzyka.

 

 

20 VI

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 29 styczeń 2018 13:45