Polityka spójności ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. W szczególności dotyczy to zmniejszenia różnic w poziomie ich rozwoju oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych terenów, w tym również obszarów wiejskich. Polityka spójności jest realizowana przede wszystkim dzięki funduszom strukturalnym: Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) oraz Funduszowi Spójności (FS).