Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar organizuje od 2009 roku konkurs na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich zatytułowany „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Polski Komitet ds. UNESCO.


Celem konkursu jest promocja wartości obszarów wiejskich, ich dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat rozwoju polskiej wsi. Inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym ilość i różnorodność nadsyłanych prac. Znajdują się wśród nich monografie wsi, osobiste wspomnienia, opisy tradycji oraz życia mieszkańców wsi, a nawet powieści scenariusze teatralne.