drug rehab Tampa
czwartek, 27 wrzesień 2012 00:44

Kazimierz Rykowski– leśnik i artysta

Kazimierz Rykowski od wielu lat jest pracownikiem Instytutu Badawczego Leśnictwa i to właśnie w tej instytucji przeszedł przez wszystkie szczeble kariery naukowej. Jego zainteresowania zawodowe oscylują wokół zagadnień związanych z ochroną środowiska i ekologią lasu, różnorodnością biologiczną, użytkowaniem i ochroną dzikiej przyrody oraz zmianami klimatycznymi. Jest autorem, koordynatorem i realizatorem licznych programów badawczych, autorem ponad 200 publikacji naukowych, artykułów, rozpraw i książek oraz współautorem patentu na biologiczną metodę ochrony lasu (PgIBL). Był również przewodniczącym Europejskiej Komisji Leśnictwa FAO, członkiem Światowej Komisji Leśnictwa i Trwałego Rozwoju ONZ. Jest członkiem Szwedzkiej Królewskiej Akademii Rolnictwa i Leśnictwa, a także Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk.