wtorek, 23 sierpień 2016 18:52

Zapraszamy do lektury książek dostępnych w sprzedaży w Centralnej Bibliotece Rolniczej

Centralna Biblioteka Rolnicza zaprasza do lektury oraz zakupu książek wydanych przez Bibliotekę.

"Śpiewy Historyczne" - reprint unikatowego dzieła Juliana Ursyna Niemcewicza, powstały w latach 1808 - 1810. Składa się z 32 utworów poświęconych ważniejszym postaciom historycznym (głównie władcom) oraz istotnym wydarzeniom z historii Polski. Dzieło realizuje postulat klasycystycznego dydaktyzmu uwidaczniającego się w podtrzymaniu świadomości narodowej poprzez aktualizację wiedzy o przeszłości.
(na podst. opracowania Universitas)
Cena detaliczna - 220 zł, cena hurtowa - 200 zł (powyżej 10 szt.)

 

 

"Album Pamiątek" - wydawnictwo to powstało w 50 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r. Jest to jedna z nielicznych publikacji o Powstaniu Styczniowym, która powstała jeszcze przed 1914 r. Została wydana we Lwowie, w jedynym zaborze cieszącym się autonomią. Pierwszą część publikacji stanowi tekst, w którym przybliżone zostały okoliczności w jakich doszło do wybuchu Powstania, a także jego przebieg. Druga część zawiera 59 kart z ilustracjami przedstawiającymi  portrety  powstańców,  obrazy  poświęcone  tematyce  powstańczej, fotografie biżuterii patriotycznej, noszonej przez kobiety w tym okresie, ryciny ukazujące niektóre  potyczki,  fotografie  zachowanych  sztandarów,  a  także  dokumenty  z  epoki. Szczególnie  cenne  są  ilustracje,  których  oryginały  nie  przetrwały  do  naszych  czasów, ponieważ Album powstał przed dwoma wojnami światowymi.  W tym roku minęły 153 lata od wybuchu Powstania Styczniowego, uważanego za największy polski zryw narodowy, który trwał od stycznia 1863 r. do października 1864 r. Wydarzenie  miało  charakter  wojny  partyzanckiej,  w  której  stoczono  ok.  1200  bitew i potyczek. Ze względu na odległość czasową, współczesne młode pokolenie zapomina o jego znaczeniu historycznym i kulturowym. Tymczasem to wydarzenie posiada wiele punktów stycznych  ze współczesnością  i  powinno  istnieć w  świadomości  Polaków podobnie  jak Powstanie Warszawskie. Ilustracje zebrane w Albumie przybliżają czytelnikowi atmosferę tamtych lat, a liczne portrety uświadamiają, że bohaterzy Powstania nie są postaciami jedynie z kart podręczników, ale osobami z krwi i kości.
Cena detaliczna -  20 zł, cena hurtowa - 15 zł (powyżej 10 szt.)

 

 

"Nowe Latko" - Jest to reprint książki Marii Konopnickiej z wierszami dla dzieci „Nowe latko”.
Wiersze poetki zebrane w tej książce tryskają barwami życia wiejskiego, trudnego, ciężkiego, gdzie pory roku wyznaczają rytm pracy oraz wypoczynku. Mimo to są wypełnione radością i podziwem ludu wiejskiego dla geniuszu Boga, który stworzył świat i okalającą przyrodę – niesłychanie piękną. Wszystko tam posiada swój sens i kolejność, tak jak w „Pieśni o chlebie”, gdzie stary Szymon, na początek z płachty wysiewa ziarno, żniwiarze koszą łany zbóż, cepem młóci się zboże w stodole, by potem zawieźć ziarno do młynarza.
Zachęcamy do zapoznania się z książką. A nie będzie to lektura nudna, nieciekawa, ponieważ Konopnicka utrwaliła w tych wierszach wieś, jakiej już nie ma. Opisała życie na wsi i prace na roli, z którymi obecnie możemy się zapoznać jedynie podczas zwiedzania skansenów. Odkrywając wieś z przełomu XIX i XX wieku, zachwycamy się pięknem zwyczajów i obyczajów, przywiązaniem do religii oraz obrzędowości ludowej. Nie ma wątpliwości, że stanowią one esencję polskości i patriotyzmu.
Cena detaliczna - 30 zł, cena hurtowa - 25 zł (powyżej 10 szt.)

 

„Stroje dawnej Rzeczpospolitej” - publikacja ta została przygotowana na podstawie unikatowego albumu pt. „Les costumes du peuple polonais”, wydanego w 1841 r. w Paryżu autorstwa Leona Zienkowicza, znanego publicysty, przebywającego od 1831 r. na emigracji. Twórcą ręcznie kolorowanych litografii jest Jan Lewicki. Wysoka klasa rysunków pozwala do dzisiaj cieszyć oko bogactwem i szczegółowością detalu. Uwiecznione zostały stroje m.in. huculskie, kujawskie, kurpiowskie, wielkopolskie, wołyńskie, żmudzińskie. Kilka litografii zostało poświęconych także umundurowaniu wojska polskiego z 1831 r. Pozycja zawiera 39 litografii.
Cena detaliczna - 20 zł, cena hurtowa - 15 zł (powyżej 10 szt.)

 

"Cztery pory roku" - unikatowa publikacja zawierająca zbiór przepisów oryginalnej XIX - wiecznej kuchni polskiej, sposoby nastawiania nalewek domowych i leczniczych, a także przysłowia i dobre rady dla Pań Domu. Książki tej nie można znaleźć w żadnej księgarni!
Cena detaliczna - 25 zł, cena hurtowa - 25 zł

 

Czytany 2062 razy